Henkilökunta


Henkilökunta koostuu yhdestä riittävän kokemuksen omaavasta sairaanhoitajasta, joka on palkattu ulkopuolelta vastaamaan lääkehoidollisesta puolesta sekä muista pienkodin töistä.
Lisäksi pienkodissa toimii kaksi kodin-/lähihoitajaa, jotka hoitavat suurimman osan pienkodin töistä.
Nämä kaikki kolme tekevät sekä aamu, että iltavuoroja. Näiden lisäksi on palkattu myös osapäivätyöntekijä hoitamaan kiinteistöä ja auttamaan siivoustöissä.
Miehitys toimii normaalisti klo 7-21 ja lisäksi ambulanssipäivystys klo 21-7 turvapuhelimen kautta.