Palvelut
kahvituokio
Asukasta tuetaan päivän toiminnoissa ja virikkeellisyyden kautta pyritään estämään passivoituminen.
Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta elämän laatu tällaisessa valvotussa yksikössä, jossa hoito ja huolenpito on päivittäistä, säilyy hyvänä.
kahvihetki


Kodissa yksinäinen vanhus tai pariskunta pystyy viettämään elämänsä ehtoota itsenäisesti ja yksilöllisesti. Tarvittavat palvelut ovat saatavilla ja asukasta tuetaan säilyttämään ja mahdollisesti laajentamaan vielä toimivia alueitaan jasamalla autetaan siinä, missä apua tarvitaan.

Pienkotiasukkaaksi luokittelemme henkilön, joka pärjää itsenäisesti perustoiminnoiltaan. Hän liikkuuaamuhetki itsenäisesti tarvittaessa apuvälineillä tukien, eikä ole täysin muistiaan menettänyt.
Hän ei ehkä pärjää kotona yksin ja vaatii osittain
apua.

Pienkodissa lääkinnällisestä ja hoidollisesta puolesta tulevat vastaamaan sairaanhoitaja sekä lähi-/kodinhoitaja. Ravitsemuksessa pyrimme huomioon ottamaan vanhuuden mukanaan tuomat vaatimukset. Asukkaille järjestetään pienkodissa yhteisiä jumppahetkiä ym. virikkeellisyyttä lisääviä toimintatuokioita. Lisäksi voidaan järjestää yhteisiä matkoja asukkaiden kunnon mukaan.<<Alkuun>>