Muuta yleistä

Ruokahuolto

Pienkodissa valmistetaan jokapäiväinen ruoka itse, työvuorossa oleva vastaa ruuanlaitosta. Raaka-aineet pyritään hankkimaan sopimusviljelijöiltä ja jokapäiväiset elintarvikkeet kaupasta. Ruokalistaan voivat asukkaat vaikuttaa mieltymystensä ja tarpeittensa mukaan. Lisäksi he voivat osallistua myös ruuanlaittoon. Omalla leipomisella pyritään lisäämään tuoksujen avulla kodin tuntua.

Erityispalvelut

Tarvitessaan lääkäripalveluita asukkaalla on mahdollisuus valita joko terveyskeskus tai yksityiset lääkäripalvelut. Lääkäri tulee myös tarvittaessa pienkotiin. Terveyskeskuskäynnille tulee pienkodista saattaja. Sairaanhoidolliset toimenpiteet voidaan hoitaa oman valmiuden puitteissa itse. Kuntoutuksia varten saapuu pienkotiin kuntohoitaja ja fysioterapeutti. Mahdolliset apuvälineet voidaan lainata fysioterapian apuvälinelainaamosta. Asukas voi saada erikoishoitoa fysikaalisella vastaanotolla. Muut erikoissairaanhoidolliset palvelut asukkaat voivat saada samoin kuin kotona ollessaankin.

Hoito- ja palvelusuunnitelma


Asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jota voivat olla mukana laatimassa asiakkaan lisäksi lähiomainen ja mahdollisesti myös lääkäri. Hoito- ja palvelusuunnitemaa laadittaessa otetaan huomioon asukkaan sen hetkinen elämäntilanne ja mahdolliset tukitoimenpiteet kuntoutukseen ja ylläpitääkseen olemassa olevia voimavarojaan, omatoimisuutta ja osallistuvuuttaan. Ennenaikaista rappeutumista ja tylsistymistä pyritään ehkäisemään, jotta pienkotiaika ilman laitoshoidon tarvetta olisi mahdollisimman pitkä.<<Alkuun>>